Wat is het verschil tussen douaneformaliteiten en douanerechten? Welke rechten en heffingen zijn invorderbaar als mijn pakket uit een land van buiten de Europese Unie komt? Moet ik in dat geval altijd douanekosten betalen?


Een zending vanuit een land dat buiten de Europese Unie ligt, kan onderworpen zijn aan een controle en aan verschillende rechten en heffingen: de btw, de invoerrechten (ook “douanerechten genoemd) en accijnsrechten (enkel op bepaalde producten zoals alcohol, tabak, enz.). 

De “douaneformaliteiten” zijn administratieve formaliteiten in verband met de inning van de verschillende rechten en heffingen.

Sommige internethandelaars geven, reeds bij de bestelling, een voorafgaande schatting van de douanekosten en -formaliteiten.

Sommige postoperatoren zullen een compensatie vragen voor het vervullen van die douaneformaliteiten, te betalen naast de rechten en heffingen; andere hebben die kosten al verwerkt in de vaste kosten van hun product/dienst.

Bij de inklaring berekent de operator de invoerrechten, de btw en de andere eventuele rechten. De bedragen worden berekend op basis van de waarde van de zending (inclusief de verzendingskosten):

    • geen btw of invoerrechten voor pakjes met een waarde van minder dan 22 euro;
    • de btw is verschuldigd op commerciële pakjes met een waarde van meer dan 22 euro;
    • de invoerrechten zijn verschuldigd als de waarde van het pakket (zelfs een geschenk) hoger is dan 150 euro;
    • de rechten en heffingen zijn verschuldigd op zendingen van niet-commerciële aard van particulier tot particulier (bijvoorbeeld een geschenk) met een waarde die hoger is dan 45 euro.

Sommige e-retailers geven, reeds bij de bestelling, een voorafgaande schatting van de douanekosten en -formaliteiten.

Meestal zorgen de postoperatoren, voor rekening van de geadresseerde, voor de aangifte bij de douane en de betaling van alle rechten en heffingen. Vervolgens worden die kosten gevraagd aan de geadresseerde voordat de levering plaatsvindt (per brief of via informatie over het volgen van het pakje), bij de levering of na de levering (factuur). Sommige postoperatoren factureren bovendien de administratieve verrichting (douaneformaliteiten) terwijl andere die kosten al verrekend hebben in de forfaitaire kostprijs van hun product/dienst.

Je kunt de aangifte bij de douane zelf invullen en bezorgen aan de Administratie der Douane, maar die procedure is niet eenvoudig en neemt tijd in beslag.

Meer informatie over de verzending en ontvangst van pakketten

Voor meer informatie over de inklaring