Binnen welke termijn moet mijn bestelling geleverd zijn?


Als het gaat om aankopen die verricht zijn op een site die geregistreerd is in de Europese Economische Ruimte moet geleverd worden binnen de termijn die aangegeven is op de website voor onlineverkoop, tenzij de koper uitdrukkelijk een andere termijn heeft gevraagd en de verkoper dat aanvaard heeft. Indien evenwel op de website geen termijn is vermeld of indien tussen verkoper en koper niet rechtstreeks een termijn is afgesproken, moet binnen 30 dagen worden geleverd.

Als de verkoper de leveringstermijn niet in acht neemt (ongeacht of het gaat om de termijn die op de site is vermeld, de termijn die rechtstreeks afgesproken is met jou of de standaardtermijn van 30 dagen) schrijft de wet voor dat de consument aan de verkoper een vraag moet richten om de levering te eisen binnen een aanvullende termijn. Als de verkoper die nieuwe termijn niet in acht neemt, kan de koper de annulering van zijn bestelling eisen alsook de terugbetaling van het totale, reeds betaalde bedrag.

Voor meer informatie in geval van moeilijkheden met de levering van jouw pakje, nodigen wij je uit om ook het antwoord op de vraag in verband met klachten in het kader van de levering te lezen.

Wetgeving: art. VI.43 van het Wetboek van economisch recht.

Voor verdere inlichtingen