Jaarlijkse BIPT Consumentenenquête onderstreept de groei van OTT’s

Brussel, 2 oktober 2019 – Applicaties om te telefoneren of berichten te sturen via internet, de zogenaamde “over the top”-diensten” (OTT’s) als Whatsapp en Facebook Messenger, blijven aan hun opmars bezig. Dit wordt aangetoond in de laatste consumenten enquête van...

>Meer lezen ...
Het BIPT keurt de verhoogde posttarieven van bpost voor 2020 goed

Brussel, 27 september 2019 – Het BIPT keurt een tariefverhoging door bpost van gemiddeld 11,4% goed. Hierdoor kan bpost vanaf 1 januari 2020 de tarieven verhogen voor het zogenaamde “kleingebruikerspakket”, zijnde zowel nationale als internationale standaard brieven en pakjes voor...

>Meer lezen ...
Het Marktenhof verwerpt de beroepen die werden ingesteld tegen de regulering van de breedbandinternet- en omroepmarkten

Brussel, 6 september 2019 - Het Marktenhof heeft met een arrest van 4 september 2019 de beroepen ongegrond verklaard die Telenet, Brutélé en Nethys hadden ingesteld tegen de besluiten van de CRC van 29 juni 2018 waarmee de voornoemde operatoren werden verplicht hun netwerken open te stellen...

>Meer lezen ...
Raadpleging over nieuwe wholesaletarieven voor toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren

Brussel, 5 juli 2019 – Het BIPT en de mediaregulatoren publiceren na een nauwe samenwerking ontwerpbesluiten die nieuwe maandelijkse wholesaletarieven voorstellen voor de toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren. Deze ontwerpbesluiten hebben tot doel de concurrentie te bevorderen door...

>Meer lezen ...
Het BIPT publiceert het jaarverslag 2018 van de elektronische communicatiesector

Brussel, 28 juni 2019. Uit het door het BIPT gepubliceerde jaarlijks statistisch verslag van de elektronische communicatiesector blijkt voor 2018 een hoge investeringsgraad. Hoewel de prijsstijging voor communicatiediensten in 2018 voor het tweede jaar op een rij gedaald is, blijven we achterlopen...

>Meer lezen ...
Tarieven internationale oproepen worden geplafonneerd

Brussel 9 mei – Op 15 mei 2019 worden internationale tarieven geplafonneerd voor zowel vaste als mobiele diensten. Vanaf dan zal het voor residentiële gebruikers goedkoper zijn om vanuit België naar een ander EU-land te bellen of te sms’en. Operatoren mogen dan in principe maximaal...

>Meer lezen ...
Het BIPT geeft opnieuw een boete aan Lycamobile

Brussel 29 april 2019 – In een besluit van 24 april 2019 en wegens de niet-naleving van een vorig besluit van het BIPT en de regelgeving in verband met de voorafgaande identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten, legt het BIPT aan Lycamobile een boete op ten belope van €...

>Meer lezen ...
Het BIPT consulteert over de regulering van hoogwaardige toegang

Brussel, 29 maart 2019. Het BIPT publiceert vandaag zijn ontwerpbesluit betreffende de telecommarkt voor hoogwaardige toegang op wholesaleniveau (huurlijnen en gelijkaardige diensten). Uit dit ontwerpbesluit blijkt dat Proximus nog steeds een dominante positie heeft in deze markt die hoofdzakelijk ondernemingen...

>Meer lezen ...
Het BIPT legt Telenet een boete van 300.000 euro op omwille van een gebrekkige vermelding van overstapgegevens op sommige facturen

Brussel, 4 maart 2019 – Het BIPT publiceerde vandaag een beslissing waarin het een boete van 300.000 euro oplegt aan Telenet. Het BIPT legde die boete op omdat Telenet de zogenaamde Easy Switch ID niet rechtstreeks vermeldde op de facturen van zijn professionele klanten die een tariefplan voor...

>Meer lezen ...
Kwaliteit van de mobiele-telecommunicatienetwerken: het BIPT zorgt voor meer transparantie

Brussel - 15 februari 2019 - Het BIPT heeft beslist om de transparantie over de kwaliteit van de mobiele-telecommunicatienetwerken in België te vergroten. De regulator publiceert Atlas-kaarten versie 2.0, die de waarschijnlijke  aanwezigheid van mobiele dekking binnen in gebouwen weergeeft....

>Meer lezen ...