Brussel, 26 mei 2014 – Het BIPT legt een boete van 403.000 EUR op aan Belgacom wegens onvoldoende transparantie ten aanzien van alternatieve operatoren met betrekking tot breedbandtoegang. Met name technische specificaties uit een van de referentieaanbiedingen van Belgacom voor bedrijfsklanten...

>Meer lezen ...

Het BIPT publiceert vandaag een aankondiging van concessie en een oproep tot het indienen van de kandidaturen voor de distributie van kranten en tijdschriften. Deze aankondiging is beschikbaar op de website www.persconcessie.be en https://enot.publicprocurement.be. Kandidaturen kunnen worden ingediend...

>Meer lezen ...

Op vraag van vice-eerste minister Johan Vande Lanotte maakte het BIPT voor de tweede maal een prijsvergelijking voor telecomproducten in België. De prijsvergelijking werd gemaakt op datum van 3 februari 2014 en geeft een beeld van de prijsverschillen tussen de goedkoopste tariefplannen van de...

>Meer lezen ...

Brussel, 12 februari 2014 – Het BIPT publiceert de resultaten van de enquête over het gedrag en de prioriteiten van de particuliere en zakelijke gebruikers met betrekking tot de universele postdienst in België. Bovendien maakt deze enquête een eerste balans op van hoe de gebruikers...

>Meer lezen ...

Brussel, 5 februari 2014 – Het BIPT maakt voor de tweede maal een vergelijkende studie bekend van de prijzen van telecomproducten in België en in onze buurlanden, op verzoek van vice-eersteminister Johan Vande Lanotte. Vandaag werd de studie voorgesteld in het Parlement.

>Meer lezen ...

Brussel, 12 december 2013 - De CRC (de Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector, waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT verenigd zijn) heeft de beslissingen aangenomen die de tarieven vastleggen...

>Meer lezen ...

Brussel, 4 december 2013 – Na een internationale vergelijking en een bevraging van de marktactoren, stelt het BIPT voor om de aanbieder van de universele dienst te verplichten om voor elke geleverde aansluiting een downloadsnelheid te garanderen die ten minste gelijk is aan 1 Mbps. Het BIPT beoogt...

>Meer lezen ...

Brussel, 3 december 2013 - Het BIPT heeft op zijn website een openbare raadpleging gezet waarin de spelers op de postmarkt worden uitgenodigd hun opmerkingen mee te delen over de voorwaarden waaronder een concessie van openbare dienst zou kunnen worden gegund om de bestelling van de erkende dagbladen...

>Meer lezen ...

Brussel, 12 november 2013 – Het BIPT heeft vandaag de 800 MHz-veiling succesvol afgesloten. Dat levert als resultaat dat de 3 loten geveild werden met een totale opbrengst van 360 miljoen euro.

>Meer lezen ...

Brussel, 18 oktober 2013 - Het BIPT publiceert de resultaten van de jaarlijkse enquête over hoe gebruikers de Belgische elektronische-communicatiemarkt zien. Deze enquête geeft een beeld van wat de consument wist over de elektronische-communicatiemarkt in het eerste semester van 2013. De...

>Meer lezen ...