Brussel, 19 juni 2015. Op het event “Beyond” van het BIPT en de FOD Economie hebben verschillende CEO’s en sprekers uit de sectoren telecom en post in het Flagey-gebouw toegelicht hoe zij innovatie in deze sectoren verder zien evolueren. Enkele hoogtechnologische demonstraties werden...

>Meer lezen ...

Minister Alexander De Croo, het BIPT en de FOD Economie lanceren een campagne ter promotie van het mobiele internet in België Brussel, 18 juni 2015 – Hoe gebruik je als consument mobiel internet zonder dat je voor verrassingen komt te staan? Die vraag staat centraal in de campagne van het...

>Meer lezen ...

Brussel,  18 mei 2015 – Het BIPT heeft vandaag 1 offerte ontvangen voor de concessie voor de bezorging van erkende kranten en erkende tijdschriften. Het gaat om bpost. Deze offerte zal nu verder onderzocht en beoordeeld worden op de regelmatigheid, de financiële onderbouw, prijs en kwaliteit....

>Meer lezen ...
Het BIPT publiceert een vergelijking van de goedkoopste telecomtarieven op de residentiële markt in België

Het BIPT maakte voor de derde maal een prijsvergelijking voor telecomproducten in België op de residentiële markt. De prijsvergelijking werd gemaakt op 9 februari 2015 en geeft een beeld van de prijsverschillen tussen de goedkoopste tariefplannen van de telecomoperatoren op de volgende marktsegmenten...

>Meer lezen ...

Brussel, 30 april 2015 - De Belgische en Luxemburgse telecomregulatoren BIPT en ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation) sloten een akkoord dat het mogelijk maakt om een Belgisch mobiel nummer te koppelen aan een Luxemburgse netwerk, terwijl die in principe nationaal gesegmenteerd zijn....

>Meer lezen ...

Brussel, 25 maart 2015 – Veranderen van vaste telecomoperator is niet zo eenvoudig als veranderen van mobiele operator. Om het veranderen van operator in de toekomst vlotter te laten verlopen identificeerde het BIPT de obstakels die consumenten kunnen ondervinden en formuleert het een reeks voorstellen...

>Meer lezen ...

Brussel, 11  februari 2015 – Het Hof van Justitie stelt in een antwoord op de prejudiciële vragen van het hof van beroep te Brussel dat de door bpost aan zijn voornaamste directe klanten toegekende commerciële kortingen niet-discriminerend zijn tegenover postverwerkingsbedrijven....

>Meer lezen ...

Brussel, 22 januari 2015 – Het BIPT maakt de derde editie van zijn vergelijkende studie bekend van de prijzen van telecomproducten in België en onze buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Uit de studie blijkt dat België gemiddeld scoort. Hieronder een...

>Meer lezen ...

Brussel, 16 januari 2015 - Het BIPT (de regulator van de sector voor elektronische communicatie in België) heeft een besluit aangenomen waarin bepaalde tarieven worden vastgelegd die Belgacom mag factureren aan de operatoren die internet- en televisiediensten wensen te verstrekken via het netwerk...

>Meer lezen ...