Europese groep van postregulatoren onder het voorzitterschap van de Belgische postregulator BIPT in 2018

Brussel, 19 januari 2018 – 2018 wordt sinds de liberalisering van de postsector opnieuw een belangrijk jaar op het gebied van Europese postregulering. De groepering van nationale postoperatoren in Europa (European Regulators Group for Postal Services, ERGP), die in 2018 onder het voorzitterschap...

>Meer lezen ...