Publicatiedatum
24-02-2016

99% van de Belgische bevolking heeft 4G-dekking

Het BIPT heeft op 24 februari 2016 zijn Atlas van de dekking van de mobiele-telecomoperatoren in België up-to-date gebracht. Daaruit blijkt dat op 14 januari 2016 slechts 0,11% van de Belgische bevolking nog verstoken was van 4G-dekking. Dat stemt overeen met een globale 4G-dekking (van de 3 netwerken samen) van 98.1% van het grondgebied. Voor 3G dekken de operatoren reeds 99,7% van het grondgebied en 100% van de bevolking.

De kaarten tonen dat de operatoren hun netwerken zijn blijven uitbouwen. De dekkingsgraden van elk van de drie operatoren tekenen inderdaad een progressieve stijging op. Dat betekent dat de minst dicht bevolkte zones van het Belgische grondgebied steeds beter gedekt worden. De samengevoegde dekkingsgegevens zijn beschikbaar op onze website.

We merken op dat de kwaliteit van de dienstverlening niet enkel afhangt van de aanwezigheid van een dekking. De signaalsterkte en de netwerkconfiguratie kunnen de kwaliteit van de ervaring van de klant beïnvloeden.