Ik heb mijn radioamateurexamen in het buitenland afgelegd, hoe krijg ik een Belgische vergunning?

Indien u in het bezit bent van een HAREC-certificaat of een ander certificaat uitgereikt door een land van de CEPT, kunt u op basis van een kopie van dat certificaat een Belgische vergunning krijgen.

Is dat niet het geval, dan moet u aan het BIPT naast de kopie van het attest van slagen, de gedetailleerde leerstof van het in het buitenland afgelegde examen bezorgen. Deze leerstof moet in het Frans, Nederlands of Engels worden verstrekt via ofwel een officiële vertaling (beëdigd vertaler) of een officiële website. Het BIPT bepaalt, op basis van deze informatie, het niveau van de vergunning.