Verwante inhoud

Radiostoringen: wat te doen ?

Radiostoringen kunnen de goede werking van zend- en/of ontvangtoestellen hinderen en onmogelijk maken. Binnen het BIPT is de NCS (Nationale dienst voor de controle op het spectrum) belast met het "toezicht op de radiogolven" in de ruime zin van het woord.

Voor welke storingen kan ik terecht bij NCS ?

  • storingen op de radioverbindingen van bedrijven, politiediensten, hulpdiensten, radioamateurs, CB’ers, afstandsbediening voor schaalmodellen, …
  • storingen op maritieme en luchtvaartradioverbindingen;
  • alle types van storingen ondervonden in radioapparatuur (babyfoon, afstandsbediening garagepoort, …) ;
  • onderzoek naar de oorzaak van radiostoringen bij de ontvangst van radio- en tv-uitzendingen, doorgaans op verzoek van de bevoegde gemeenschap.

Wat met telefoonstoringen ?

Storingen op telefoontoestellen dienen in eerste instantie gemeld te worden bij uw telefoonoperator. Ingeval het instraling betreft door een erkende omroepzender kan de operator een filter in het toestel installeren om de storingen te elimineren.

Hoe kan ik een storing melden ?

Storingen kunnen telefonisch, per post, fax of e-mail gemeld worden. 

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - NCS
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel: 02  226 88 01
Fax: 02  226 88 02
ncs-nl@bipt.be