Verwante inhoud

Wat te doen om het sociaal tarief te krijgen?

De aanvrager/aanvraagster moet zich richten tot de operator van zijn/haar keuze onder de aanbieders van het sociaal tarief

De aanvraag wordt vervolgens overgezonden aan het BIPT, dat nagaat of de aanvrager of aanvraagster voldoet aan de voorwaarden om het sociaal tarief te krijgen.

Het BIPT neemt eventueel contact op per post met de aanvrager/aanvraagster om aanvullende inlichtingen op te vragen.

Het BIPT laat uw operator dan weten of het dossier goedgekeurd of afgewezen is.

De operator past dan het sociale tarief toe en past de facturen aan vanaf de volgende factureringsperiode.