Verwante inhoud

Dien ik persoonlijk aanwezig te zijn als de postbode een aan mij geadresseerde aangetekende zending bestelt?

Aangetekende postzendingen worden aan de geadresseerde afgegeven na verificatie van zijn identiteit. Andere aangetekende postzendingen dan brieven en aangetekende administratieve poststukken mogen op het aangegeven adres worden afgegeven aan een meerderjarige van wie de uitreiker weet dat hij van het gezin deel uitmaakt of behoort tot de onmiddellijke omgeving van de geadresseerde, tenzij de afzender op de voorzijde de vermelding "Eigenhandig te bestellen" heeft aangebracht of wanneer zij van een bericht van ontvangst vergezeld zijn.