Moet u de operator inlichten die u verlaat?

Neen indien u uw nummer behoudt: de machtigingsbrief voor de nummeroverdracht die uw nieuwe operator u doet ondertekenen, telt als opzegging van uw oude contract.

In overleg met uw nieuwe operator hebt u het recht om zelf de datum van overdracht van uw nummer te bepalen. U kunt in de machtigingsbrief dus de gewenste opzeggingsdatum vermelden om eventuele verbrekingskosten te vermijden of te vermijden dat u niet bereikbaar bent gedurende enkele dagen.

Ja indien u uw contract stopzet zonder nummeroverdracht.

U hebt het recht om het moment te kiezen waarop het contract eindigt (zelfs onmiddellijk). Indien u geen datum opgeeft, kan de operator u verplichten om de opzeggingstermijnen vastgelegd in de algemene voorwaarden na te komen.