Er wordt u een gratis/in prijs verlaagde telefoon of tablet aangeboden?

Ga na hoeveel de aangeboden telefoon of tablet kost in de handel… (is het echt voordelig om deze te kopen bij de operator?)

Controleer ook welke vergoedingen u zou moeten betalen om gebruik te maken van dit toestel indien u zou beslissen om het contract te verbreken…

Indien u een contract voor bepaalde duur hebt getekend, kan uw operator u vergoedingen aanrekenen die overeenstemmen met de restwaarde van het toestel, zelfs als u beslist het contract te verbreken na zes maanden. De restwaarde van het toestel moet vermeld zijn in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract.  In die tabel moet de restwaarde van het toestel per maand van de duur van het contract van bepaalde duur worden weergegeven. Elke maand moet eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. 

Voorbeeld: 

U hebt een contract van 12 maanden genomen. Op het ogenblik van ondertekening van het contract hebt u het toestel "gekocht" voor € 1.

De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:

Maand

Restwaarde

0

€ 120

1

€ 110

2

€ 100

3

€ 90

4

€ 80

5

€ 70

6

€ 60

7

€ 50

8

€ 40

9

€ 30

10

€ 20

11

€ 10

12

€ 0

U beslist het contract te verbreken na 8 maanden.

De operator kan van u een vergoeding eisen van € 40.