Kunt u uw nummer behouden?

Ja. U kunt in België van operator veranderen en hetzelfde nummer behouden.

U moet evenwel van simkaart veranderen en deze nemen van uw nieuwe operator (denk erom de informatie te bewaren die u op uw oude simkaart zou hebben opgeslagen).

De nieuwe operator zal u een “machtigingsbrief” laten ondertekenen. Het is hij die de nodige stappen zal ondernemen bij de operator die u verlaat om uw nummer over te nemen en uw contract met die operator op te zeggen. Hij activeert uw nieuwe simkaart wanneer de operator die u verlaat zijn dienst heeft stopgezet. U kunt ervoor kiezen om het nummer onmiddellijk over te dragen of dit te doen op een datum die met de nieuwe operator afgesproken wordt. Let erop dat u in orde moet zijn met de operator die u verlaat; anders loopt u het gevaar dat u hem een schadevergoeding moet betalen.

De dienst is doorgaans gratis maar u doet er goed aan inlichtingen te vragen want wettelijk gezien mag de operator bij wie u weggaat u de nummeroverdracht niet aanrekenen, maar kan uw nieuwe operator u maximaal 10 euro geïndexeerd factureren voor de dienst. In het algemeen rekent uw nieuwe operator dit bedrag niet aan. 

Vraag na of uw nieuwe operator u een sms zal sturen zodra zijn dienst geactiveerd is.

Na de commerciële stappen bij de nieuwe operator en de validering van de overdracht tussen de betrokken operatoren duurt de nummeroverdracht hoogstens een werkdag. Als de verrichting ten opzichte van de vastgelegde datum met meer dan een werkdag uitloopt, hebt u recht op een schadeloosstelling van 3 (of in sommige gevallen 5) euro per dag vertraging. In geval van een voorafbetaalde kaart kan de schadeloosstelling worden verleend in de vorm van belkrediet. De schadeloosstelling verloopt niet automatisch: binnen zes maanden na de overdracht moet u zich tot uw nieuwe operator wenden om die te verkrijgen. Voor meer informatie over de compensaties kunt u terecht op www.bipt.be/np.