Hoe moet u de operator die u verlaat inlichten?

Indien u uw nummer wenst te behouden, dan is het de operator waar u naartoe gaat die de operator waarbij u weggaat op de hoogte brengt. U moet een “machtigingsbrief” ondertekenen waaruit blijkt dat u uw nummer wenst te behouden; met deze brief kan uw nieuwe operator alle nodige stappen ondernemen bij uw vorige operator (technische, administratieve, … stappen).

Opgelet: een operator verlaten die zijn diensten via een toegangscode verstrekt (CS- of CPS-operator) heeft geen invloed op het oproepnummer, dat blijft waar het is, maar sommige van die operatoren eisen dat u hen schriftelijk meldt dat u niet langer een beroep wenst te doen op hun diensten. Doe dat zodra u hebt ingetekend op de diensten van uw nieuwe operator.

Indien u uw nummer niet wenst te behouden, dient u zelf schriftelijk uw contract met de operator bij wie u weggaat op te zeggen. De opzegging kan geschieden via elke vorm van papieren brief of via e-mail, sms of de website indien uw operator een systeem heeft om dit soort van "schrijven" te ontvangen). De operator mag niet van u eisen dat u de brief voor opzegging aangetekend verstuurt maar dit soort van brief levert u wel een nagenoeg onweerlegbaar bewijs op dat u de opzegging wel degelijk hebt verstuurd.