Kunt u veranderen van operator?

U kunt veranderen van operator maar in bepaalde gevallen zult u vergoedingen moeten betalen aan de operator die u verlaat. In geval van twijfel, doe navraag bij de operator die u van plan bent te verlaten.

De operator bij wie u weggaat zal u geen kosten aanrekenen indien:

  • u een contract van onbepaalde duur hebt;
  • de termijn van uw contract van bepaalde duur verstrijkt;
  • u reeds langer dan zes maanden een contract van bepaalde duur hebt.

NB: Indien u een contract van bepaalde duur hebt, vindt u de einddatum van uw contract op uw factuur.

U hebt het recht om het moment te kiezen waarop het contract eindigt (zelfs onmiddellijk). Indien u geen datum opgeeft voor het einde van uw contract, kan de operator u verplichten om de opzeggingstermijnen vastgelegd in de algemene voorwaarden na te komen.

Controleer of het contract dat u sluit met uw nieuwe operator voldoet aan al uw verwachtingen wat betreft de looptijd van het contract, de aangeboden diensten en de tarieven. Ga na of de voorwaarden om het contract op te zeggen duidelijk zijn.