Indien u vaststelt dat u een andere operator hebt zonder dat te hebben gevraagd?

Een operator mag u pas tot zijn klanten rekenen wanneer hij een akkoord heeft van u en indien dat akkoord u werd bezorgd op papier of via elektronische weg (e-mail); een telefonisch akkoord zal dus schriftelijk moeten worden bevestigd. Vraag steeds aan uw operator om u schriftelijk een kopie van de aangegane verbintenis te bezorgen.  In deze bevestigingsbrief moet vermeld staan dat u over 14 dagen beschikt om terug te komen op uw beslissing en de overdracht te annuleren. Indien geen enkele bedenkingstermijn wordt vermeld in de bevestigingsbrief, geeft de wet u drie maanden om zich te bedenken.

U dient de operator die u heeft overgedragen zonder uw akkoord te melden dat u er niet mee akkoord gaat dat u door hem wordt overgedragen.

U kunt uw vorige operator laten weten dat u werd overgedragen zonder uw akkoord en vragen om bij hem terug te keren.

Vervolgens kunt u klacht indienen bij de Ombudsdienst:

De heer Luc TUERLINCKX,
Ombudsdienst voor telecommunicatie,
Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel

Telefoon: 02 223 09 09
Fax: 02 219 86 59

Website: www.ombudsmantelecom.be 
e-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 

Er bestaan sancties voor operatoren die de wettelijke verplichtingen inzake toestemming van de klant niet nakomen.