Wat zijn de wettelijke voorwaarden voor het gebruik van een punt-tot-puntverbinding in de 2.4 en 5 GHz-banden?

Voor dergelijke apparatuur is geen vergunning vereist. Omdat het een band van collectieve frequenties betreft, kan de kwaliteit van de verbinding geenszins gegarandeerd worden.

Er moet worden nagegaan of de apparatuur wel degelijk voldoet aan alle toepasselijke Europese normen (CE-etikettering).