Zijn er beperkingen op het gebruik van PMR-446-toestellen?

Ja.

  • De toestellen mogen niet op andere frequenties worden gebruikt dan diegene die voor dat materiaal voorbehouden zijn en
  • het vermogen is beperkt tot 500 mW (de 5 W-toestellen die men op het internet kan vinden, zijn verboden: het loutere bezit ervan is al strafbaar).

Het eigenlijke gebruik is vrij. Aan de gebruikers wordt gevraagd een beschikbare frequentie te kiezen voordat ze hun communicatie aanvatten.