Ik wil een radiocommunicatienetwerk gebruiken op drie circuits in België; moet ik één aanvraag indienen of drie? Hoe staat het met de kosten die me aangerekend zullen worden?

Er is slechts één aanvraag nodig, op voorwaarde dat het om hetzelfde netwerk gaat dat op de drie verschillende plaatsen wordt gebruikt. Uw aanvraag zal worden uitgesplitst in drie dossiers (een dossiernummer per locatie).

Een aanvraag die betrekking heeft op drie locaties vereist voor elke locatie een studie inzake de compatibiliteit van frequenties. De dossierkosten zijn verbonden aan de aanvraag en worden dus één keer aangerekend. Het recht inzake controle en toezicht op het netwerk zal per dossier verschuldigd zijn.

In ons voorbeeld zult u dus één keer dossierkosten en drie keer het controle- en toezichtsrecht betalen.