Waarmee stemt de categorie waarin mijn netwerk gerangschikt is, overeen?

Een radiocommunicatienetwerk wordt in een categorie gerangschikt op basis van zijn bestemming en zijn werking.