Mag ik een abonnement nemen bij een operator van een andere EU-lidstaat en dat permanent gebruiken in België?

De Europese reglementering inzake roaming heeft niet tot doel permanente roaming toe te staan, namelijk de aankoop van een abonnement of van een prepaid kaart bij een buitenlandse Europese operator om daarvan permanent gebruik te maken in België.

De reglementering schrijft voor dat de operatoren een beleid van redelijk gebruik mogen invoeren om zich te wapenen tegen een dergelijk gebruik van de roamingdiensten. Bij overschrijding van het beleid van redelijk gebruik dat door de operator is ingesteld, kunnen toeslagen worden aangerekend.

Deze toeslagen mogen niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

Wat doet u?

Wat betaalt u?  (inclusief btw)

U belt zelf met uw gsm

maximaal 3,8 eurocent per belminuut

U ontvangt een oproep op uw mobiele toestel

naast het nationale tarief

U verstuurt een sms

maximaal 1,38 eurocent

U ontvangt een sms

voor een oproep binnen de EU

U surft op het internet

maximaal 1,2 eurocent per sms

Wanneer u bijvoorbeeld een abonnement neemt bij een Franse operator en u dat abonnement permanent in België gebruikt, kan de Franse operator u de hierboven vermelde toeslagen aanrekenen.