Hoe werkt het waarschuwingssysteem?

Het waarschuwingssysteem betreft de mobiele telefoon en mobiel internet waarvoor u per factuur betaalt (postpaid). De wet verplicht de operatoren om dit systeem ten uitvoer te brengen.

Het systeem zorgt voor een dubbele waarschuwing:

  • een voor het forfait van uw abonnement;
  • en een voor een plafond boven het forfait dat u vastlegt met uw operator.

Standaard wordt het plafond vastgelegd op € 50, incl. btw (boven het bedrag van uw forfait).  

U kunt het plafond vastleggen op € 50, € 75 of € 100 of het plafond laten vallen. Deze wijziging kan, ten minste één keer per maand, gratis worden doorgevoerd. Uw operator kan eventueel bijkomende plafonds voorstellen.

Indien u een abonnement met forfait hebt (bijvoorbeeld € 20 per maand), stuurt uw operator u automatisch een gratis bericht wanneer u € 20 hebt uitgegeven en het forfait van uw abonnement hebt bereikt en een tweede bericht wanneer het vastgelegde plafond wordt bereikt, bijvoorbeeld wanneer u € 70 hebt uitgegeven (€ 20 van uw forfait + € 50 van het plafond).

Indien u geen forfait hebt, kunt u een van de beschikbare plafonds vastleggen en krijgt u een bericht wanneer u dit plafond bereikt.

Opgelet: U krijgt een waarschuwing maar de dienst zal niet automatisch worden onderbroken in geval u het plafond ver overschrijdt.

Het waarschuwingsbericht is een sms voor mobiele telefoontoestellen of een e-mail voor de tablets en draagbare pc's die geen sms kunnen ontvangen.

Ga na met uw operator of de roaminggesprekken of de oproepen naar nummers met toeslag zijn inbegrepen in het vastgelegde plafond.

Opgelet: bij roaming ontvangt u een waarschuwingsbericht indien u 80% van het vastgelegde plafond hebt bereikt en wordt de dienst onderbroken wanneer u dat plafond overschrijdt. U kunt aan uw operator vragen om geen plafond toe te passen voor roaminggesprekken.

Koninklijk besluit van 9 juli 2013

Besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2012