Waaraan u best nog denkt bij het voorbereiden van uw reis

  • U kunt een vast moment per dag kiezen om uw mails te raadplegen en meteen nadien de datafunctie uitschakelen. Kies ook eerder voor een sms-dienst om bepaalde nieuwsberichten te ontvangen dan via internet of mail.
  • Bluetooth en internet slorpen heel veel energie op van uw toestel, schakel die zo veel mogelijk uit. Een herlaadsnoer voor de wagen is nuttig,  net als een draagbare oplader.
  • Kijk na wat het gebruikelijke voltage is van uw vakantieland en welke stekkers en stopcontacten er gebruikelijk zijn. Misschien hebt  u wel een adapter nodig (Groot-Brittannië, Ierland, V.S.A., Japan, …). 
  • Laat uw toestel niet in de zon liggen: de batterij raakt snel leeg en u toestel kan beschadigd raken door de warmte. … en let op de regels i.v.m. het “handenvrij” gebruik in de wagen…

Tot slot nog enkele tips voor uw veiligheid:

  • 112 is het gratis internationale noodnummer binnen Europa. Leer ook uw kinderen dit nummer.
  • Sla uw ICE nummer op in uw toestel : ICE betekent: “In Case of Emergency/ In geval van nood”. Sla het nummer van uw contactpersonen in geval van nood op onder ICE gevolgd door de naam (ICE ouders, ICE partner, …). Dit vergemakkelijkt de taak van de hulpdiensten om uw naasten te bereiken.
  • Contacteer bij verlies of diefstal van uw toestel zo snel mogelijk de klantendienst van uw operator om uw lijn te laten blokkeren. Zo vermijd u dat anderen uw toestel gebruiken op uw kosten.