Mijn operatorcertificaat is bijna verlopen, wat moet ik doen?

Ongeveer vijf weken voorafgaand aan de vervaldatum van uw certificaat, wordt u door ons aangeschreven teneinde deze titel te laten verlengen. Indien u nog steeds op hetzelfde adres woont, dient u bijgevolg niets zelf te ondernemen.

Pas wanneer u ongeveer 14 dagen vóór de vervaldatum niets van ons heeft ontvangen, dient u ons te contacteren met de volgende informatie:

  • uw naam en voorna(a)m(en);
  • het referentienummer van uw certificaat indien u hierover beschikt;
  • uw geboortedatum;
  • uw rijksregisternummer (enkel voor personen woonachtig in België, dit nummer vindt men terug op de keerzijde v/d identiteitskaart.);
  • uw huidige adres.

 

Deze gegevens dienen per mail te worden verstuurd naar het volgende adres: bmr@bipt.be.

De brief ter verlenging van uw certificaat zal vervolgens zo spoedig mogelijk aan u worden bezorgd.