Verwante inhoud

Is voor het houden van materiaal een vergunning nodig?

Ja, voor het louter houden van een radiocommunicatietoestel, privé of professioneel, moet men een vergunning hebben.

Deze kan worden verkregen met behulp van het formulier op het adres: http://www.bipt.be/nl/operatoren/radio/apparatuur/algemene-houdersvergunningen