Waarvoor staat het “Bis”-nummer op het aanvraagformulier?

Deze rubriek is voorbehouden voor aanvragers die niet de Belgische nationaliteit hebben, met als doel hun rijksregisternummer aan te geven.