Wie moet de aanvraag voor het gebruik van een radiocommunicatienetwerk indienen?

U mag de aanvraag zelf indienen ofwel via uw leverancier, zolang het formulier maar is ondertekend door een verantwoordelijke van de maatschappij die het netwerk gebruikt of door een door haar gevolmachtigde persoon. De persoon die ondertekent, stelt zich tegenover het BIPT verantwoordelijk voor alle latere geschillen die zich kunnen voordoen.