Op basis waarvan wordt geoordeeld dat men al of niet gebruiker is van een radiocommunicatienetwerk?

De persoon die de communicatie uitzendt, wordt beschouwd als de gebruiker van het netwerk.

Verkoopt of verhuurt u radiocommunicatiemateriaal aan derden, dan wordt u beschouwd als leverancier.