Opmerkingen of een klacht over onze dienstverlening?

Type
Overige

Publicatiedatum
08-12-2019

Datum
08-12-2019

> Het BIPT contacteren

Klacht-logoHet BIPT hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.

Hebt u echter opmerkingen of een klacht, dan kunt u die meedelen aan de klachtencoördinator van het BIPT. Hij zal uw bericht zorgvuldig en aandachtig behandelen en u het gepaste antwoord toezenden. Hij zal ook proberen te vermijden dat soortgelijke klachten zich nog kunnen voordoen en zal dienovereenkomstig handelen, om de werking van het BIPT te verbeteren.

 • Een klacht vervangt geenszins een beroepsprocedure in een wettelijk kader.
 • Ook administratieve of gerechtelijke geschillen vallen niet onder de bevoegdheid van de klachtencoördinator.

Document downloaden (PDF 0.09 MB)

Hoe kan men een klacht indienen?

 • Via mail naar klachtenbeheer@bipt.be, waarbij het formulier wordt gebruikt dat beschikbaar is op de site;
 • Schriftelijk (het formulier is beschikbaar aan de receptie van het BIPT (Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel);
 • Per brief (BIPT, Klachtencoördinator, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel).

Uw klacht moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Uw klacht moet gemotiveerd zijn en u moet een persoonlijk belang aantonen;
 • Ze moet uw naam en adres bevatten en het liefst ook uw e-mailadres. Er zal geen gevolg worden gegeven aan anonieme klachten;
 • Ze moet betrekking hebben op een verrichting van het BIPT; klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van het BIPT zullen in de mate van het mogelijke worden doorgezonden naar de betrokken administratie.

Onze waarborgen:

 • Elke klacht zal worden ontvangen en behandeld met aandacht, efficiëntie en hoffelijkheid;
 • Uw klacht zal in volle vertrouwelijkheid worden behandeld, met naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de eerbied voor de privacy;
 • Er zal u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging worden toegestuurd en uw klacht zal worden overgezonden naar de betrokken dienst, die uw opmerking zal onderzoeken. U zult binnen 40 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord ontvangen.

Afzonderlijke procedure voor klachten betreffende officieren van gerechtelijke politie bij het BIPT

U kunt een klacht indienen bij het Comité P als de algemene werking van BIPT-ambtenaren met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie een element van uw klacht is:

Bent u niet tevreden met het antwoord?

In dat geval hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de federale Ombudsman: