Klachten

U ondervindt een probleem met radiostoringen

Neem contact op met de Nationale dienst voor de controle op het spectrum van het BIPT:  

BIPT - NCS
Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II laan 35
1030 Brussel
Tel.: + 32 2 226 88 01
Fax: + 32 2 226 88 02
ncs-nl@bipt.be 

U hebt een probleem met uw operator en wenst een klacht in te dienen

Neem eerst contact op met uw operator.  

U hebt uw operator reeds gecontacteerd en zijn antwoord was niet bevredigend. Wat nu? 

Het betreft een probleem met post

Neem contact op met de Ombudsdienst voor de postsector:

Koning Albert II-laan 8 bus 4
1000 Brussel
Tel: 02 221 02 20
Fax: 02 221 02 44
E-mail: info@omps.be
http://www.smspo.be/

Het betreft een probleem met uw telecommunicatieoperator (facturering, verbreking van contract, dekking, ...)

Neem contact op met de Ombudsdienst voor telecommunicatie: 

Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
Tel. : + 32 2 223 09 09
Fax : + 32 2 219 86 59
klachten@ombudsmantelecom.be
www.ombudsmantelecom.be

Het betreft een probleem met de korte nummers of de nummers met toeslag

Neem contact op met de Ethische Commissie voor de telecommunicatie: 

Ellipse Building - Gebouw C
Koning Albert II laan 35
1030 Brussel
Tel.: + 32 +2 226 87 28
Fax: + 32 2 226 88 41
secretariaat@telethicom.be
http://www.telethicom.be/ 

Het betreft een probleem in verband met de handelspraktijken of internetfraude

Neem contact op met de Contact Center van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
info.eco@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be 

https://meldpunt.belgie.be