Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Voor het gemak van de belangstellenden stelt het BIPT aan de toekomstige aanbieders van audiovisuele mediadiensten een aangifteformulier ter beschikking.

Het gebruik ervan is echter niet verplicht.

De aangifte zelf, alsook de bewijsstukken moeten worden verstuurd via een ter post aangetekende brief.

De taalwetgeving staat het niet toe om voor het indienen van de aangifte een andere taal te gebruiken dan het Nederlands of het Frans.

Voor vragen in verband met een declaratie of de wet op audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, kan u steeds contact opnemen met het BIPT op het onderstaande e-mailadres: media@bipt.be.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven