Het BIPT heeft, in zijn besluit van 10 oktober 2016 met betrekking tot de verzendingstermijnen voor het jaar 2015, vastgesteld dat bpost zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van de verzendingstermijnen voor prioritaire stukpostbriefwisseling niet nakomt.

Als gevolg heeft het BIPT bpost een correctiemaatregel opgelegd die op korte termijn tot een kwaliteitsverbetering moet leiden voor de categorie van de prioritaire stukpostbrievenpost.

Dit investeringsproject is afgetoetst op doelstelling, impact op de kwaliteitsverbetering van de prioritaire stukpostbrievenpost, gedetailleerde planning en financiering.

Het BIPT is van oordeel dat het investeringsproject voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in bovenstaand besluit.

Het BIPT zal de daadwerkelijke uitvoering ervan volgen.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven