De elektronische communicatie, de postdiensten en de media in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de voornaamste werkgebieden. Binnen elk daarvan wordt het regulerende optreden van het BIPT gedicteerd door zes doelstellingen:

Schematische voorstelling van de missies

  1. een gezonde concurrentie bevorderen en de toegang tot de markt vrijwaren;
  2. bijdragen tot de ontwikkeling van een interne markt van efficiënte netwerken en sterk presterende diensten;
  3. waken over de belangen van de gebruikers rekening houdende met sociale inclusie, met een hoog niveau van bescherming, met duidelijke informatie en met transparantie;
  4. de schaarse middelen beheren, zoals de radiofrequenties en de nummervoorraden;
  5. de veiligheid van de netwerken waarborgen.
  6. Het nieuwe Europees wetboek voor elektronische communicatie (EECC) heeft een bijkomende doelstelling toegevoegd. Deze Code is nog niet omgezet in Belgisch recht maar zal uiteraard de handelingen van de Raad voor de komende 3 jaar mede bepalen. De nieuwe zesde doelstelling van het BIPT luidt dan: 
    Wat de elektronische communicatie betreft, bevordert het Instituut de connectiviteit en de toegang tot zeer snelle netwerken, waaronder vaste, mobiele en draadloze netwerken, alsook de opname van die netwerken.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven