In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor de technische aspecten en de inhoud van de audiovisuele mediadiensten. Toch kunnen bepaalde activiteiten van de mediasector niet exclusief aan een van de twee aanwezige gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap) worden gekoppeld: deze activiteiten vallen dan onder de bevoegdheid van de Federale Staat.

Het is in deze context dat het BIPT, de federale instantie, optreedt als regulator in de sector van de audiovisuele mediadiensten op het tweetalige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Spelers op de markt en rol van het BIPT

Een audiovisuele mediadienst bestaat in de verstrekking van programma’s via elektronische-communicatienetwerken. Het doel bestaat erin om het publiek te informeren, te vermaken en op te leiden of om te zorgen voor een audiovisuele commerciële boodschap. Hiermee worden hoofdzakelijk de televisie-uitzendingen, de commerciële boodschappen en de audiovisuele inhoud op verzoek beoogd.

De activiteiten in de mediasector worden hoofdzakelijk uitgeoefend door drie categorieën van spelers: de leveranciers, de distributeurs en de operatoren. Het is erg gebruikelijk dat één speler verschillende van deze rollen opneemt.

Leveranciers - Uitgifte, redactionele verantwoordelijkheid en organisatie van de inhoud

De leverancier van mediadiensten draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor de keuze van de inhoud en bepaalt de manier waarop deze inhoud wordt gestructureerd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de televisieomroeporganisaties. De inhoud die ze verstrekken is onderworpen aan strikte voorwaarden (bijv. bescherming van minderjarigen, sponsoring, product placement, enz). De aanbieder van mediadiensten is dus onderworpen aan verplichtingen zoals de aangifte van activiteiten, de inachtneming van regels betreffende inhoud, enz.

Het BIPT is bevoegd voor de regulering van deze aanbieders indien ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn en indien de inhoud niet uitsluitend in het Nederlands of in het Frans wordt verstrekt.

Distributeurs - Beschikbaarstelling aan het publiek

De distributeur stelt een of meer audiovisuele mediadiensten ter beschikking van het publiek via diverse technische middelen. Hij is onderworpen aan bepaalde verplichtingen zoals een voorafgaande aangifte van zijn activiteiten of ook de must carry (verplichte distributie van bepaalde diensten).

Indien de inhoud niet louter in het Nederlands of in het Frans wordt verstrekt, en zijn abonnees zich, deels of allemaal, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden, dan worden de activiteiten van de distributeur gereguleerd door het BIPT.

Operatoren - Elektronische-communicatienetwerk en -diensten

De verstrekte en verdeelde inhoud wordt verspreid door een (of meer) operator(en) via een elektronische-communicatienetwerk en -diensten.

Indien het netwerk een deel van of het ganse tweetalige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedient en de activiteiten van de operator die er verantwoordelijk voor is, niet exclusief kunnen worden gelinkt aan de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap, dan is deze onderworpen aan de regulering van het BIPT. Hij moet, net zoals de leverancier en de distributeur, aan een aantal verplichtingen voldoen.

Als operatoren van een analoog radionet, zijn de VRT en de RTBF exclusief verbonden aan hun respectieve gemeenschap en vallen ze dus niet onder de bevoegdheid van het BIPT.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven