Attention: this page does not exist in English, you have been redirected to Nederlands

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische com

Type
National framework – royal decree

Publication date
12-07-2007

Document number
2452

Download document