BIPT launches a consultation on the cost models for access to the cable operators’ networks and Proximus’s FTTH network

BIPT launches a consultation on the cost models for access to the cable operators’ networks and Proximus’s FTTH network

Brussel, 13 december 2018 – In het verlengde van het besluit van de breedband- en omroepmarkten van 29 juni 2018, organiseert het BIPT een raadpleging over de kostenmodellen voor toegang tot de netwerken van de kabeloperatoren en het FTTH-netwerk van Proximus. De stakeholders hebben tot 24 januari 2019 om hun opmerkingen over deze kostenmodellen te geven.          Brussels, 13 December 2018 - Following this decision on the broadband and broadcasting markets of 29 June 2018, BIPT launches a consultation on the cost models for access to the cable operators’ networks and Proximus’s FTTH network. The stakeholders have until 24 January 2019 to submit their comments on these cost models.