Achtung! Diese Seite besteht nicht in Deutsch, Die Seite wird gezeigt in Nederlands

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische com

Type
Nationaler Rahmen – Königlicher Erlass

Veröffentlichungsdatum
12-07-2007

Dokumentnummer
2452

Dokument herunterladen