Achtung! Diese Seite besteht nicht in Deutsch, Die Seite wird gezeigt in Nederlands

Advies van de Raad van het BIPT van 5 oktober 2011 betreffende de wijzigingen van 7 en 12 juli 2011 aan het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de neutraliteit van de internetnetwerken

Type
Gutachten

Veröffentlichungsdatum
18-11-2011

Dokumentnummer
3628

Dokument herunterladen