Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Drones

  Pagina's
  Het gebruik van drones is onderworpen aan andere regels naast deze in verband met radiocommunicatie.
 • Duur van het contract

  Pagina's
  De telecomoperator mag u geen abonnement geven van méér dan 24 maanden. Krijgt u een abonnement van 24 maanden? Dan kunt u de operator vragen om het abonnement in te korten tot 12 maanden.
 • Frauduleuze sms & oproep

  Pagina's
  Een frauduleuze sms of oproep tracht, via een vaag bericht of een onderbroken oproep, u naar een nummer met toeslag te laten bellen in België of het buitenland. Indien u het nummer niet kent, verifieer dan de structuur alvorens terug te bellen, of bel niet terug. Wees voorzichtig.
 • Beheer van het verbruik

  Pagina's
  Voor vaste telefonie betaalt u doorgaans een abonnement op het netwerk van de operator alsook nationale en internationale belkosten, in piek- en daluren. Voor mobiele telefonie kunt u ofwel een prepaidkaart gebruiken, een forfait betalen of enkel de gesprekken betalen die u maakt. We nodigen je uit om jouw werkelijke gebruikspatroon te raadplegen op de klantenpagina die jouw operator op zijn website beschikbaar stelt aan zijn abonnees en het manueel of geautomatiseerd te gebruiken in onze prijsvergelijker (http://www.bestetarief.be/).
 • Internationaal bellen & sms'en

  Pagina's
  meta
 • Prepaid kaarten

  Pagina's
  De gebruikers van bestaande of toekomstige prepaid kaarten waarmee mobiele elektronische-communicatiediensten kunnen worden gebruikt (telefoneren, op het internet gaan, sms’en versturen, enz.) moeten geïdentificeerd worden. Het gaat hier om een van de antiterreurmaatregelen die de regering heeft vastgesteld. Je kunt je identificeren op het ogenblik van de aankoop van de prepaid kaart (bijvoorbeeld in een verkooppunt) of later (bijvoorbeeld als je de prepaid kaart koopt in een verkooppunt dat niet de mogelijkheid heeft om je te identificeren). In dat geval moet je je later identificeren via de website van de operator. Jouw operator zal je inlichten over de identificatiemethode(s) die hij aanbiedt.
 • Markttoezicht

  Pagina's
  Het gaat om alle apparatuur die radiogolven kan uitzenden en/of ontvangen. De wetgeving schrijft voor dat radioapparatuur die op de markt wordt gebracht (gecommercialiseerd) moet voldoen aan essentiële eisen. Het BIPT is belast met de controle van de conformiteit van de radioapparatuur die op de Belgische markt wordt aangeboden. Het markttoezicht biedt een bescherming aan de consument, draagt bij tot eerlijke mededinging en verhindert dat apparatuur wordt verhandeld die een gevaar kan betekenen voor de bevolking of schadelijke interferentie kan veroorzaken. Bijkomende beperkingen kunnen van toepassing zijn op de radioapparatuur in bepaalde lidstaten van de Europese markt.
 • Gezondheid / Milieu

  Pagina's
  De controle van de norm voor zendmasten valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de gewesten; elke gewest heeft een administratie aangewezen om deze controle uit te voeren.
 • Actiemiddelen

  Pagina's
  Om zijn opdrachten uit te voeren, beschikt het BIPT over verschillende actiemiddelen.
 • Vertraging bij uw nummeroverdracht

  Pagina's
  Operatoren moeten termijnen respecteren voor het overdragen van telefoonnummers. Indien deze niet worden gerespecteerd heeft u recht op compensatie. De hoogte van de compensatie hangt af van het type aansluiting en de opgelopen vertraging.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven