Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Dankzij de netwerken met gedeelde middelen kunnen de frequenties optimaal gebruikt worden via een dynamische toewijzing ervan.

Aan de hand hiervan kunnen ook groepen van zelfstandige gebruikers worden gecreëerd waardoor van deze technologie gebruik kan worden gemaakt om elektronische-communicatiediensten aan te bieden.

Er dienen zich twee gevallen aan:

  • Het netwerk wordt volledig of grotendeels (>50%) gebruikt om elektronische-communicatiediensten aan te bieden aan derden terwijl het netwerk als categorie 8B zal worden geklasseerd. 
  • In de andere gevallen, grotendeels privégebruik, zal het netwerk als categorie 1 of 3 worden ingedeeld, naargelang van de status van de vergunninghouder.

Onder derde wordt verstaan, elke maatschappij die geen andere band heeft dan het contract voor de radiocommunicatiediensten en eventueel een contract voor de huur van een gebouw. Dat sluit de dochterondernemingen, de entiteiten van eenzelfde groep, de contractuelen, de onderaannemers enz. uit. 

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven