De sociale tarieven worden aangeboden door de volgende operatoren:

Naam van de operator Aanspreekpunten voor de aanvragen
BASE  Tel.: 0486 19 19 99
         1999 via GSM
         Base.support@basecompany.be
         BASE Shop
Mobile Vikings

info@mobilevikings.be

Orange Tel.: 02 745 95 00
         5000 via GSM
         Fax: 0800 97 606
         Schriftelijk: Orange Back Office
                            Bourgetlaan 3
                            1140 Brussel
Proximus Tel.: 0800 33 800 (Fr)
        0800 22 800 (Nl)
        0800 44 800 (De)
Scarlet Tel.: 02 275 27 27
Telenet Tel.: 0800 66 051
Voo Tel.: 078 50 50 50

Sinds 4 augustus 2012 zijn enkel de operatoren (die vaste telefonie of vast internet aanbieden) met een omzet van meer dan 50 miljoen euro, verplicht om het sociaal tarief aan te bieden op al hun tariefplannen.

De operatoren met een omzet kleiner dan dat bedrag mogen na een aangifte aan het BIPT ook het sociaal tarief aanbieden - als ze dat wensen.

Naar boven