nl

Definitie

Het percentage van de bestellingen voor vast internet die in dienst worden gesteld op de datum die afgesproken is tussen de twee partijen in de loop van de referentieperiode.

Opmerking