Raadpleging betreffende de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
28-12-2017

Reageren tot
16-02-2018

Sluitingsdatum
17-02-2018

Dit ontwerpbesluit betreft de analyse van de markt voor vaste gespreksafgifte. Het BIPT legt zijn analyse alsook de gepaste remedies ter raadpleging voor. 

Manier van antwoorden op deze raadpleging :

Antwoordtermijn : tot 16 februari 2018

Antwoordadres : consultation.sg@bipt.be

Onderwerp : CONSULT-2017-D8

Aanspreekpunt : Joke VAN OSSELAER, adviseur - +32 2 226 89 03; Joke.Van.Osselaer@BIPT.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken dat u terugvindt op dit

adres: http://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze

betrekking hebben.

Document downloaden (PDF 3.9 MB)