Mobiele telefonie

De regulering voor mobiele telefonie focust vooral op de wholesalemarkt voor gespreksafgifte (markt 7 van de aanbeveling van 2007), waarbij het maximale gespreksafgiftetarief bepaald wordt dat elke mobiele operator mag aanrekenen om een mobiel gesprek af te geven. 

De huidige regelgeving voor mobiele telefonie wordt bepaald door de volgende marktanalysebesluiten:

  • de marktanalyse mobiele gespreksafgifte (2010);
  • de herziening van deze marktanalyse is momenteel in uitvoering. 


De implementatie- en overige kwesties worden behandeld in Diversen / implementatie.