Lijst van de bepalingen ter uitvoering van de wet van 17 januari 2003

            

  

 

  

  

Auteur

  

  

Datum

  

  

B.S.

  

  

J.B.    Wet van 2003

  

  

Opschrift

  

  

 O.V.

  

1

K.B.

11/05/2003

03/06/2003

17, §§ 4 en 5

Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en   telecommunicatie

 
PDF-icoon

2

K.B.

21/09/2004

20/10/2004

13; 24

Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan   sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

3

K.B.

03/07/2005

27/07/2005

13

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddeschalen, de weddecomplementen en hun toekenningsvoorwaarden

 PDF-icoon

4

K.B.

20/04/2005

07/09/2005

26

Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en   telecommunicatie

PDF-icoon

5

K.B.

26/04/2005

09/06/2005

25, § 2

Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters door de officieren van gerechtelijke   politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

6

K.B.

08/12/2005

28/12/2005

13

Koninklijk besluit tot bijsturing van het geldelijk statuut van toepassing op sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

7

K.B.

10/01/2006

01/03/2006

35; 36

Koninklijk besluit tot vaststelling van de budgettaire en boekhoudkundige regeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

8

K.B.

20/01/2006

01/03/2006

24; 25

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de   legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie is toegekend

PDF-icoon

9

K.B.

05/05/2006

19/06/2006

14, § 1

Koninklijk besluit betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor   postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

10

K.B.

14/06/2006

03/07/2006

3, § 2, eerste lid

Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie

PDF-icoon

11

K.B.

09/01/2007

25/01/2007

13; 26

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

12

K.B.

11/01/2007

31/01/2007

26, derde lid

Koninklijk besluit tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het   Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

13

K.B.

11/01/2007

31/01/2007

26, vierde lid

Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch   Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

14

K.B.

28/02/2007

14/03/2007

24; 25, § 1

Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

 PDF-icoon

15

K.B.

09/12/2008

02/02/2009

26, vierde lid

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het   geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

16

K.B.

16/11/2009

20/11/2009

26

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van de personeelsleden van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

PDF-icoon

17

K.B.

13/10/2010

17/10/2010

26

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de   toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

18

M.B.

05/07/2011

03/08/2011

26

Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden voor benoeming tot de graad van technicien bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

19

M.B.

12/08/2011

19/08/2011

26, tweede lid

Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van graden die door bevordering toegang verlenen tot bepaalde graden bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

20

K.B.

12/09/2011

03/10/2011

13

Koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van de aanvullende personeelsformatie waarop de overgedragen personeelsleden van Belgacom aan het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie worden aangewezen naar de eigen personeelsformatie van dit Instituut

PDF-icoon

21

K.B.

04/05/2012

04/06/2012

17; 26

Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen.

PDF-icoon

22

K.B.

04/05/2012

04/06/2012

17; 26

Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

23

K.B.

18/07/2012

13/08/2012

13, eerste lid; 26, derde lid

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor   postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

24

K.B.

14/04/2013

23/05/2013

30, § 5, tweede lid

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011

PDF-icoon

25

K.B.

14/04/2013

23/05/2013

30, § 5, tweede lid

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013

 PDF-icoon

26

K.B.

17/08/2013

23/08/2013

26

Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek, het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar alsook betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

27

Aanbevelingen

11/09/2013

23/09/2013

6

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie: publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

PDF-icoon

28

K.B.

15/09/2013

25/09/2013

26, derde en vierde lid

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

29

K.B.

15/09/2013

25/09/2013

36

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2006 tot vaststelling van de budgettaire en boekhoudkundige regeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

30

K.B.

05/11/2013

27/11/2013

26, tweede lid

Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

31

K.B. 

19/04/2014 

05/06/2014 

22 

Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

32

K.B.

 10/04/2014

 10/06/2014

17, § 4 

Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de herintegratievergoedingen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

 33 

 M.B.

15/05/2014 

17/06/2014 

26, derde lid 

Ministerieel besluit van 15 mei 2014 tot vaststelling van de diploma’s of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

 34 

 M.B.

15/05/2014

17/06/2014 

26, derde lid 

Ministerieel besluit van 15 mei 2014 tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden

 PDF-icoon

35 

K.B. 

25/04/2014 

01/07/2014 

26 

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

 36

K.B. 

08/05/2014 

14/07/2014 

 14, § 2, 3°, e)

 Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds

 PDF-icoon

37

K.B.

15/05/2014

17/06/2014

26, lid 3

Ministerieel besluit van 15 mei 2014 tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon

38

K.B.

15/05/2014

17/06/2014

26, lid 3

Ministerieel besluit van 15 mei 2014 tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden

 PDF-icoon

39

K.B.

20/07/2015

12/08/2015

13; 24

Koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

40

K.B.

06/10/2015

13/10/2015

17, § 4

Koninklijk besluit van 6 oktober 2015 tot wijziging aan het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

PDF-icoon

41

K.B.

25/03/2016

11/05/2016

14, §1, lid 1, 2°

Koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur

PDF-icoon

42

K.B.

27/04/2016

17/05/2016

13, lid 1 ; 26, lid 3

Koninklijk besluit van 27 april 2016 tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 PDF-icoon