Crisis

Op grond van artikel 4 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie kan de Koning ten aanzien van de operatoren een aantal maatregelen nemen in geval van crisis. 

Voordat er een crisis uitbreekt zullen maatregelen die bestemd zijn om de duurzaamheid van sommige prioritaire elektronische-communicatiediensten en het gebruik van de elektronische-communicatienetwerken en-diensten door prioritaire gebruikers te waarborgen, helpen om een crisis beter te beheren en de gevolgen ervan te verminderen.  Artikel 4/1 van dezelfde wet definieert dat principe.

Sommige operatoren nemen wegens hun omvang in de sector van de elektronische communicatie een sleutelpositie in.  Artikel 106 van dezelfde wet schrijft voor dat de aangewezen operatoren kunnen worden opgeroepen om mee te werken met de civiele verdediging.

Net voor of tijdens een crisis en om de gevolgen te verminderen, moet de overheid kunnen communiceren met de bevolking.  De operatoren bevinden zich in een bevoorrechte positie om berichten van de overheid aan de bevolking te verspreiden.  Er is een artikel 106/1 in de maak om daartoe het principe van medewerking vanwege de operatoren in te voegen.

De praktische regels van de hierboven vermelde artikelen moeten worden vastgesteld door koninklijke besluiten.