Besluit van de Raad van het BIPT van 14 augustus 2017 betreffende de mogelijkheid tot het factureren door Mundio Mobile van retailroamingtoeslagen op basis van artikel 6 quater van de verordening nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012

Type
Besluiten

Publicatiedatum
24-08-2017

Datum
14-08-2017

Document downloaden (PDF 0.62 MB)