Lopende raadplegingen

Raadpleging van de Raad van het BIPT op verzoek van de Minister bevoegd voor telecommunicatie van 9 mei 2017 inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote rampRecentste publicaties

> Alle publicaties