Besluit van de Raad van het BIPT van 11 september 2017 betreffende het naast elkaar bestaan van de 4G-operatoren in de 2500-2690 MHz-band en de radars in de 2700-2900 MHz-band

Type
Besluiten

Publicatiedatum
14-09-2017

Datum
11-09-2017

Het besluit, dat een besluit van 2011 vervangt, beoogt enerzijds het naast elkaar bestaan van de luchtvaartradars van Belgocontrol en van het ministerie van Landsverdediging in de 2700-2900MHz-frequentieband te garanderen en anderzijds het gebruik door de 4G-operatoren van de 2500-2690MHz-band.

Document downloaden (PDF 5.18 MB)