Apparatuur

Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur mogen slechts op de Belgische (en Europese) markt worden gebracht (= verkocht worden) indien ze voldoen aan al de wettelijke voorwaarden.

De specifieke wettelijke voorwaarden voor deze apparatuur zijn vastgelegd in een Europese richtlijn, namelijk Richtlijn 1999/5/EG – de R&TTE-richtlijn.

Nadere toelichtingen betreffende deze richtlijn en de gevolgen ervan zijn in de deelrubrieken van dit hoofdstuk te raadplegen.

D03-02_3.1

D03-01_3.1

D02-26_1.1

D02-27_1.1

D02-25_1.1